Category

शत्रु बाधा

शत्रु-विध्वंसिनी-स्तोत्र :

शत्रु-विध्वंसिनी-स्तोत्र :   विनियोगः- ॐ अस्य श्रीशत्रु-विध्वंसिनी-स्तोत्र-मन्त्रस्य ज्वाला-व्याप्तः ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, श्रीशत्रु-विध्वंसिनी देवता, श्रीशत्रु-जयार्थे (उच्चाटनार्थे नाशार्थे वा) जपे विनियोगः।   ऋष्यादि-न्यासः- शिरसि...
Read More